wtorek, 25 listopada 2008

TAPENTADOL - nowy środek przeciwbólowy o podwójnym trybie działania: jako opioid i jako nieopioid.

Amerykańska FDA zaakceptowała preparat TAPENTADOL - środek przeciw bólowy o podwójnym trybie działania: jako opioid i jako nieopioid. Ten centralnie działający syntetyczny analgetyk jest agonistą receptorów opioidowych i inhibitorem wychwytu zwrotnego norepinefryny. Jak podaje producent (Johnson & Johnson) aprobatę FDA poprzedziły badania z użyciem placebo w których tapentadol wykazał znaczące działanie znoszące ból (od umiarkowanego do bólu ciężkiego) u pacjentów z różnymi schorzeniami, w tym w końcowym stadium choroby stawów. Lek będzie w sprzedaży w postaci tabletek doustnych o szybkim uwalnianiu w dawkach po 50mg, 75mg i 100mg. Informacja o leku będzie zawierała ostrzeżenie które widnieje także na opioidach. Nie wiadomo jeszcze jaką nazwę handlową będzie nosił preparat.

Do najczęstrzych skutków ubocznych stosowania leku należą nudności, wymioty, zawroty głowy, senność oraz bóle głowy. Stosowanie leku może nieść ze sobą ryzyko depresji oddechowej oraz uzależnieniowych efektów depresyjnych na ośrodkowy układ nerwowy jeśli jest przyjmowany razem z alkoholem lub z innymi opioidami.

Johnson&Johnson przyznaje również, że lek może wywołać niebezpieczny dla życia syndrom serotoninowy zwłaszcza przy równoległym podawaniu z lekami serotonergicznymi takimi jak: selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRIs), inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny-norepinefryny (SNRIs), antydepresanty trójcykliczne (TCAs), MAO, tryptaminy oraz leki upośledzające metabolizm serotoniny.

Więcej informacji:
http://www.fda.gov/bbs/topics/NEWS/2008/NEW01916.html
http://www.medscape.com/viewarticle/584149
http://www.cancer.gov/Templates/drugdictionary.aspx?CdrID=552929
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18062408

Brak komentarzy:

Wyszukiwarka EBM - wyszukiwarka dla specjalistów: pielęgniarek i lekarzy

TWOJE ZDROWIE - wyszukiwarka dla pacjentów