środa, 17 grudnia 2008

Odsetek zapalenia płuc na odziale Intensywnej Opieki Medycznej można zmniejszyć o połowę przez mycie zębów.

Międzynarodowe badania pielęgniarskie dowodzą że mycie zębów intubowanym pacjentom oddziału intensywnej opieki medycznej dwa razy dziennie zmniejsza u nich występowanie zapalenia płuc o połowę.

Dwie grupy badaczy znalazły dowód potwierdzający tezę że mycie zębów zaintubowanym pacjentom oddziału intensywnej opieki medycznej przynajmniej dwa razy dziennie może przyczynić się do obniżenia wśród nich o połowę ryzyka rozwoju zapalenia płuc związanego z respiratorem (Ventilator Aquired Pneumonia).

W jednym z badań które będzie niebawem opublikowane w The Journal of Intensive Care Medicine
amerykańskie pielęgniarki - specjalistki (Nurse Specialist) oceniły wpływ schematu mycia zębów dwa razy dziennie plus zaaplikowanie preparatu do płukania ust z chlorheksydyną na 24 łóżkowym oddziale Intensywnej Opieki Medycznej (ICU). Po 12 miesiącach stosowania schematu naukowcy odkryli że występowanie VAP spadło z 5.2% (24 przypadki) to 2.4% (10 przypadków) co oznacza 46% spadek. Po upływie owych 12 miesięcy badań, schemat był kontynuowany na oddziale przez pielęgniarki - występowanie VAP nadal utrzymywało się na poziomie 2.4% lub niższym, co według naukowców oznacza że badania potwierdziły jednoznacznie wagę i rolę higieny jamy ustnej i zębów w zapobieganiu i zmniejszeniu zachorowań wśród pacjentów intensywnej opieki medycznej na VAP.

Inne badania (jeszcze nieopublikowane) przeprowadzone na oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej (ICU) w Izraelu potwierdziły natomiast że mycie zębów trzy razy dziennie może zredukować przypadki VAP nawet do 50% procent bez jednoczesnego stosowania preparatów chlorheksydyny. Izraelscy naukowcy przyznali także że choć lekarze i pielęgniarki robią wszystko jak należy czasami pacjenci i tak dostają zapalenia płuc. Tymniemniej podwyższona higiena zębów i jamy ustnej i tak poprawia przeżywalność wśród pacjentów którzy w ten sposób uniknęli zapalenia płuc.

Małe badanie opublikowane w 2004 roku przez GKT Dental Institute at King's College w Londynie w piśmie Intensive and Critical Care Nursing sugerowało że większość pielęgniarek w Wielkiej Brytanii uważa higienę jamy ustnej na oddziale intensywnej opieki medycznej za priorytet. Zęby u pacjentów szczoteczkowane były przynajmniej raz dziennie przez 85.5% pielęgniarek anestezjologicznych a produkty do higieny jamy ustnej na bazie chlorheksydyny rutynowo były używane przez 50.5% ze 103 badanych respondentów.

Brak komentarzy:

Wyszukiwarka EBM - wyszukiwarka dla specjalistów: pielęgniarek i lekarzy

TWOJE ZDROWIE - wyszukiwarka dla pacjentów