piątek, 17 października 2008

Dieta nisko proteinowa w nefropatii cukrzycowej: meta-analiza kontrolowanych prób randomizacyjnych.

Autorzy: Pan Y, Guo LL, Jin HM Low-protein diet for diabetic nephropathy: a meta-analysis of randomized controlled trials. American Journal of Clinical Nutrition 88(3):593-4, wrzesień 2008 r

Tłumaczenie i komentarz: Artur Sołtysiak, pielęgniarz

TŁO: Od wielu lat stosuje się dietę nisko proteinową (LPD) jako środek opóźniający rozwój nefropatii cukrzycowej, jednak jej skuteczność w tym zakresie jest dyskusyjna. CEL: Ustalenie wpływu LPD na czynność nerek u pacjentów z chorobami nerek o podłożu cukrzycowym typu 1 i typu 2 przy wykorzystaniu metaanalizy kontrolowanych prób randomizacyjnych. MODEL: Przeszukano bazę danych Medline, EMBASE i Centralny Rejestr Prób Kontrolowanych Cochrane (The Cochrane Central Register of Controlled Trials). Osiem analiz spełniało kryteria naszych meta-analiz: czas trwania > 6 miesięcy, wykorzystanie randomizacyjnej grupy kontrolnej, dostępność danych na temat zmian dotyczących poziomu filtracji nerek (GFR - Glomerular Filtration Rate) lub kliransu kreatyniny (CCR - Creatinine Clearance Rate) oraz albuminurii lub proteinurii (białkomocz) u pacjentów z nefropatią o podłożu cukrzycowym typu 1 i typu 2. Dane zintegrowano według kryterium ustalonych oczekiwanych efektów (fixed-effect model). Średnia ważona różnic (WMD) została obliczona dla zmiany GFR lub CCR, glikohemoglobiny [HbA 1c] i albumin (serum) pomiędzy grupą stosującą LPD i grupą kontrolną. Aby wyliczyć standaryzowaną średnią różnic (Standardized Mean Difference) dla zmiany w wydalaniu albumin z moczem lub proteinurii posłużono się modelem z czynnikami losowymi (random-effects model) REZULTATY: Ogólnie mówiąc, zmiana w WMD dla GFR lub CCR nie była znacząco związana z LPD ale spadek w średniej ważonej różnic (WMD) dla glikohemoglobiny [HbA 1c] był znaczący w grupie pozostającej na diecie nisko proteinowej (LPD) (P=0.005). Jakkolwiek korzyść diety nisko proteinowej w proteinurii była znacząca (P=0.003), zaobserwowano dużą heterogeniczność. W analizach podgrupy dieta nisko proteinowa zaowocowała niższym stężeniem albumin w surowicy.
WNIOSEK: Dieta nisko proteinowa nie była związana ze znaczącą poprawą czynności nerek u pacjentów z neuropatią cukrzycową zarówno typu 1 jak i typu 2.

<><><><><><><><><><>

Meta analizy dotyczące efektów stosowania diety nisko proteinowej u osób z przewlekłą chorobą nerek (CKD) nie chorujących na cukrzycę wskazują na znaczące opóźnienie konieczności stosowania hemofiltracji i spowolnienie utraty zdolności filtracyjnej nerek (GFR). Jednakże podczas gdy wydłużenie czasu do kiedy hemofiltracja stała się nieodzowna było znaczące, to spowolnienie utraty zdolności filtracyjnej nerek było raczej niewielkie.

Epidemia cukrzycy na świecie przekłada się na wzrost liczby chorych z przewlekłą chorobą nerek. Końcowym etapem jest niewydolność nerek spowodowana nefropatią cukrzycową. Na tym tle widać jak ważnym jest prowadzenie badań nad możliwością powstrzymania rozwoju i spustoszeń spowodowanych przez przewlekłą chorobę nerek wśród osób chorych na cukrzycę.
Prezentowane powyżej badanie łączy dane dotyczące pacjentów chorych na 1 i 2 typ cukrzycy, jako że patofizjologia przewlekłej choroby nerek w tych dwu postaciach cukrzycy jest bardzo podobna. Autorzy badania dochodzą jednak do wniosku, że mimo iż dieta nisko proteinowa ma związek ze spadkiem stężenia glikohemoglobiny, to nie ma związku z wolniejszym postępem upośledzenia filtracji nerek lub klirensem kreatyniny u chorych na cukrzycę. Dieta nisko proteinowa ma związek z obniżeniem poziomu albumin lub protein w moczu, jednak to twierdzenie oparte zostało na danych o dużej heterogeniczności.

Fakt iż dieta nisko proteinowa u osób z cukrzycą wprost nie przekłada się na spowolnienie degradacji nerek nie oznacza, że należy jej całkowicie zaniechać. Dieta ta bowiem poprzez zmniejszenie produkcji metabolitów proteinowych zmniejsza ilość toksyn moczowych. Stąd pacjenci z przewlekłą chorobą nerek będący na diecie nisko proteinowej mogą rozpocząć dializę zachowawczą na niższym poziomie filtracji (mniej inwazyjną) ponieważ będąc na diecie nisko proteinowej akumulują mniej toksyn i mają też mniejsze objawy zatrucia.


1 komentarz:

KiBA pisze...

CUKRZYCA typu 2. Można ją POKONAĆ !!
BH.304.
MOTTO: CUKRZYCA typu 2, a stabilny poziom cukru przez 24h !! *

PRZY CUKRZYCY WAŻNYM JEST, ABY DOSTOSOWAĆ ODŻYWIANIE DO TABEL Z TZW. NISKIMI WĘGLOWODANAMI:
Są to węglowodany, które po spożyciu podnoszą poziom cukru we krwi maksymalnie do 26% wzrostu, czyli nie nadwyrężają trzustki. Jemy niskotłuszczowo, 0% negatywnych TOKSYN, energetyczne węglowodany wyłącznie NIE przekraczające po spożyciu DOZWOLONEJ granicy; czyli 26% wzrostu. Pokarmy o właściwym doborze białek, oraz co niezmiernie istotne, nie zawierające toksyn spowalniających i zatruwających nasze organizmy.

CHORUJĄC NA CUKRZYCĘ POWINNIŚMY ZATEM, REALIZOWAĆ DIETĘ:
Wg tzw. NISKICH węglowodanów, tj. do 26% wzrostu, i nie chodzi bynajmniej o ilość czy o to, że są cukry proste lub złożone. Chodzi o to, aby klasyfikować węglowodany wg wzrostu poziomu cukru jaki POWODUJĄ we krwi po spożyciu. Nie uwzględniają tego wymienniki WW węglowodanowe, które pokazują wyłącznie ilości węglowodanów jako ilości, a nie uwzględniają JAKOŚCI !!

TABELE; DOZWOLONE ORAZ ZAKAZANE DOPEŁNIAJĄ WŁAŚCIWEJ IDENTYFIKACJI PRAWD PRZYRODNICZYCH:
Dostosowanie się do tabel zalecane i dozwolone pozwala w 2-3 DNI ustabilizować poziom cukru we krwi i NIE jest to TRUDNE !!

PAMIĘTAJMY, ŻE POZIOM CUKRU WE KRWI NIE PODNOSI ANI POWIETRZE, ANI WODA MINERALNA, LECZ ZJADANE WĘGLOWODANY:
Taki sposób odżywiania jest skuteczny i warto go zastosować OD ZARAZ !! Ostatnie słowo, co oczywiste należy zawsze do naszego lekarza rodzinnego. *

KONKLUZJA finalna:
Ilość żywności należy bezwzględnie dostosować do trybu życia, czyli zapotrzebowania energetycznego własnego organizmu. Najistotniejszym stabilizatorem wyrównywania braków energii u człowieka jest bez wątpienia tzw. CHLEB typu KR-IRL. Wskazana jest także zasadotwórcza cytryna ok. 2,5-4 sztuk/24h. Sok z cytryny neutralizuje kwasowość soków trawiennych pustego żołądka zmniejszając łaknienie.

R E F L E K S J A:
INDEKS ŻYWIENIOWY, a; INDEKS GLIKEMICZNY, to dwa różne spojrzenia na realia przyrodnicze.
IŻ; to identyfikacja ewolucyjnych dokonań przyrody, czyli sfera faktów. IG; to wirtualne poglądy, marketing, obłuda i biznes.

ZOBACZ TEŻ; CUKRZYCA typu 2, wg: IRL KRAKÓW.
Książka, pt._______: PORADNIK ŻYWIENIOWY człowieka w XXI wieku.
Wydanie drugie: zaktualizowane i uzupełnione. ***
Skrót adresu strony w Internecie_______: MAGDALIRL
ADRES_______: http://www.magdalirl.com.pl/

Wyszukiwarka EBM - wyszukiwarka dla specjalistów: pielęgniarek i lekarzy

TWOJE ZDROWIE - wyszukiwarka dla pacjentów