sobota, 27 marca 2010

Nowe wskazania dotyczące oceny świeżego bólu w klatce piersiowej

W marcu 2010 roku National Institute for Clinical Excellence (NICE) opublikował nowe wskazówki dla lekarzy rodzinnych i pielęgniarek/pielęgniarzy mające na celu redukcję ryzyka zawału serca poprzez lepszą ocenę świeżego bólu w klatce piersiowej.

Najważniejsze zmiany:
 1. OSTRY BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ
 • Wykonaj najszybciej jak to możliwe 12-odprowadzeniowe EKG spoczynkowe; jeśli kierujesz pacjenta do szpitala - postaraj się by EKG dotarło tam przed pacjentem. Zapis EKG i jego przesyłanie nie może opóźniać transportu chorego
 • Nie wykluczaj ostrego zespołu wieńcowego (ACS) u osób z normalnym wynikiem spoczynkowego, 12-odprowadzeniowego EKG
 • Nie podawaj rutynowo tlenu lecz raczej monitoruj saturację przy użyciu pulsoksymetru najszybciej jak to możliwe, idealnie jeszcze przed przewiezieniem pacjenta do szpitala
  Podaj tlen tylko pacjentom:
  • z SpO2 <>
  • z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (COPD), u których istnieje ryzyko niewydolności oddechowej spowodowanej kwasicą oddechową; do momentu w którym będzie można wykonać badanie gazometryczne krwi, staraj się utrzymać SpO2 na poziomie 88%-92%
 • Nie dokonuj oceny ostrego zespołu wieńcowego dla konkretnej grupy etnicznej. Nie ma większych różnic w zakresie objawów ostrego zespołu wieńcowego w poszczególnych grupach etnicznych.

2. STABILNY BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ

Diagnozuj stabilną dusznicę bolesną (dławicę) na podstawie JEDNEGO z poniższych:
 • sama ocena kliniczna LUB
 • ocena kliniczna PLUS test diagnostyczny (anatomiczny dla wykrycia obstrukcyjnej choroby tętnicy wieńcowej (OCAD) i/lub czynnościowy dla wykrycia niedokrwienia serca mięśniowego)
 • Jeśli na podstawie oceny klinicznej pacjent ma cechy typowej dusznicy z 90% prawdopodobieństwem choroby tętnicy wieńcowej (CAD) dalsza diagnostyka nie jest konieczna. Postępuj jak w przypadku dusznicy.

Kliknij na tabelkę aby ją powiększyć


 • Możesz wykluczyć stabilną dusznicę jeśli ból nie jest pochodzenia dusznicowego, chyba że masz podejrzenia kliniczne wsparte wywiadem i czynnikami ryzyka.
  Wystąpienie stabilnej anginy jest wątpliwe także gdy ból jest:
  - ciągły lub bardzo przedłużający się I/LUB
  - niezwiązany z aktywnością/czynnością I/LUB
  - spowodowany wdechem I/LUB
  - skojarzony z zawrotami głowy, kołataniem serca, uczuciem mrowienia lub utrudnionym przełykaniem
 • Rozważ czy istnieją inne możliwe przyczyny bólu w klatce piersiowej (bóle żołądkowo-jelitowe lub bóle mięśniowo - szkieletowe)
 • W przypadku osób u których nie potwierdzono choroby tętnicy wieńcowej (CAD) oraz u których stabilna dusznica nie może być zdiagnozowana lub wykluczona w oparciu o samą ocenę kliniczną należy oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia CAD.
  - prawdopodobieństwo CAD 61% 90% - zaproponuj inwazyjną angiografię wieńcową jako pierwsze badanie
  - prawdopodobieństwo CAD 30% - 60% - zaproponuj obrazowe badanie czynnościowe jako pierwsze badanie
  - prawdopodobieństwo CAD 10% - 29% - zaproponuj badanie tomograficzne w kierunku obecności wapnia wieńcowego, jako pierwsze badanie
 • nie wykonuj EKG wysiłkowego by diagnozować lub wykluczyć stabilną dusznicę u osób bez CAD w historii i w wywiadzie


Skrót na podstawie pełnego materiału dostępnego TUTAJ opracował Artur Sołtysiak.

Zapraszam na moją stronę internetową poświęconą Evidence Based Nursing Practice.

wtorek, 23 marca 2010

Zrozum swego pacjenta

Wyczerpująca praca, niekiedy kiepscy przełożeni, złośliwe koleżanki. Oto w skrócie to z czym zmaga się na co dzień większość pielęgniarek w Polsce. Czymże jest to jednak wobec tego z czym zmagają się nasi pacjenci?

Postaraj się ich zrozumieć. Polecam dwa dokumenty produkcji polskiej:


"CHEMIA"

Niekonwencjonalny dokument w reżyserii Pawła Łozińskiego: zapis spotkań i rozmów różnych ludzi poddawanych chemioterapii na Dziennym Oddziale Chemioterapii. Klucz do zrozumienia pacjentów i własnej roli jako pielęgniarka / pielęgniarz w opiece nad pacjentami z chorobą nowotworową. Rok produkcji 2008, czas projekcji 58 minut, Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone przez ich właścicieli. Artur Sołtysiak nie jest właścicielem praw do prezentowanego filmu. Obejrzyj TUTAJ


"MAGDA, MIŁOŚĆ I RAK"

Patrząc na piękną, smukłą Magdę i jej malutkiego synka, nikt nie pomyślałby, że przeżyła piekło. Przez kilka lat walczyła ze śmiertelną chorobą, która ją straszliwie okaleczyła. Jak udało jej się przetrwać najtrudniejsze chwile? Poruszający dokument Aliny Mrowińskiej. Czas projekcji: 52 minuty. Wszystkie prawa zastrzeżone przez ich właścicieli. Artur Sołtysiak nie jest właścicielem praw do prezentowanego filmu. Obejrzyj TUTAJ"ANNA'S ADVENTURE: 1966 - 2009"

Świat widziany z perspektywy lekarki chorej na raka. Podróż przez życie, choroba, ostatnie dni życia. Dziennik przeżyć i refleksji wzbogacony o materiały video.

Wszystko to na wyraźne życzenie pacjentki, chcącej podzielić się swym życiem i śmiercią z innymi. Doskonały wgląd w duszę pacjenta umierającego na raka dający szansę nam, którzy żyjemy i troszczymy się o naszych pacjentów, byśmy ich zrozumieli a rozumiejąc mogli lepiej się nimi opiekować. Czytaj i oglądaj TUTAJ


Jeśli jesteś pielęgniarką lub pielęgniarzem, zajrzyj także TUTAJ


sobota, 6 lutego 2010

Nawyki picia herbaty a rak przełyku na obszarze wysokiego ryzyka w północnym Iranie: badanie kliniczno-kontrolne oparte na populacji.

Tea drinking habits and oesophageal cancer in a high risk area in northern Iran: population based case-control study. BMJ 2009;338:b929, doi: 10.1136/bmj.b929 (Published 26 March 2009)

Rak przełyku przybiera najczęściej postać raka płasko-nabłonkowego. W Europie i USA główną przyczyną jest palenie tytoniu i picie alkoholu tam też występuje on częściej u mężczyzn.
Co ciekawe, w prowincji Golestan (północny Iran) gdzie jest największa na świecie zachorowalność (incidence) na ten typ nowotworu przełyku, czynniki epidemiologiczne są zgoła odmienne, wręcz unikalne: palenie tytoniu i spożycie alkoholu nie należą do najczęstszych przyczyn zachorowań a w dodatku na postać płasko-nabłonkową raka przełyku zapadają częściej kobiety. Początkowo sądzono że główną przyczyną zachorowań jest głównie niskie spożycie świeżych owoców i warzyw oraz niski status socjalno-ekonomiczny. Wcześniejsze badania wspominają też o spożywaniu dużej ilości bardzo gorącej herbaty. Jednak warunki życia przez ostatnie dwie dekady znacznie się poprawiły, w tym dostępność świeżych warzyw i owoców, jednak problem zachorowalności na omawianą postać raka przełyku pozostał niezmieniony.

Zespół uczonych z Uniwersytetu w Teheranie, Międzynarodowej Agencji Badań nad Nowotworami we Francji, z Narodowego Instytutu Onkologii z USA oraz z King's College w Londynie połączyli swe siły by jeszcze raz przyjrzeć się temu zjawisku, tym razem w kontekście irańskiego zwyczaju picia bardzo gorącej herbaty.

CEL: zbadać związek pomiędzy zwyczajem picia herbaty w prowincji Golestan, w północnym Iranie, a ryzykiem zachorowania na płasko-nabłonkowego raka przełyku.
PROJEKT: Badanie porównawcze przypadków oparte na populacji, dodatkowo badanie kohortowe: wśród zdrowych uczestników badania mierzono związek pomiędzy zwyczajem picia herbaty a jej temperaturą podczas spożywania.
OBSZAR: prowincja Golestan, północny Iran w której jest wysoka zachorowalność na płasko-nabłonkowego raka przełyku
UCZESTNICY: 300 histologicznie udowodnionych przypadków płasko-nabłonkowego raka przełyku i 571 członków grupy kontrolnej z sąsiedztwa w badaniu kliniczno-kontrolnym zagnieżdżonym, oraz 48582 uczestników badania kohortowego.
GŁÓWNA MIARA PUNKTU KOŃCOWEGO: iloraz szans (odds ratio) związku płasko-nabłonkowego raka przełyku z piciem gorącej herbaty
REZULTATY: Niemal wszyscy (98%) uczestnicy kohorty pili regularnie czarną herbatę (średnio ponad 1 litr dziennie). 39% uczestników piło herbatę o temperaturze poniżej 60°C, 38.9% o temperaturze pomiędzy 60-64°C a 22% o temperaturze równej lub wyższej niż 65°C. Odkryto umiarkowaną zgodność pomiędzy zgłaszanymi temperaturami pitej herbaty a temperaturami wynikającymi z pomiarów (weighted {kappa} 0.49).
Wyniki badania kliniczno-kontrolnego wykazały, że w picie gorącej herbaty (iloraz szans 2,07, 95% przedział ufności 1,28 do 3,35) lub bardzo gorącej herbaty (8,16, 3,93 do 16,9) w porównaniu do picia letniej lub ciepłej herbaty związane jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia raka przełyku.
Podobnie wypadło porównanie picia herbaty po min 4 minutach lub więcej po podaniu do picia herbaty po 2-3 minutach po podaniu (2.49, 1.62 to 3.83) lub poniżej 2 minut po podaniu (5.41, 2.63 to 11.1) Im krótszy czas pomiędzy podaniem herbaty a jej wypiciem tym większe ryzyko.
Odkryto silną zgodność pomiędzy odpowiedziami na pytania dotyczące temperatury pitej herbaty a przedziałem czasu pomiędzy podaniem herbaty a jej wypiciem (weighted {kappa} 0.68)
WNIOSEK: Powszechny w prowincji Golestan zwyczaj picia gorącej herbaty jest silnie związany z wyższym ryzykiem zachorowania na raka przełyku.

Oczywiście herbata jako napój sam w sobie nie powoduje raka przełyku. Czynnikiem niszczącym śluzówkę przełyku jest wysoka temperatura napoju, dodajmy - jakiegokolwiek napoju lub pokarmu. Miejmy to w pamięci gdy - zwłaszcza tej wyjątkowo mroźnej zimy - zechcemy rozgrzać się gorącą herbatą lub bulionem.

Źródło: British Medical Journal (BMJ 2009;338:b929) 26 marca 2009r.
Tłumaczenie i komentarz: Artur Sołtysiak (http://sites.google.com/site/ebnpPoland/)
Tekst oryginalny i film video: TUTAJ


Wyszukiwarka EBM - wyszukiwarka dla specjalistów: pielęgniarek i lekarzy

TWOJE ZDROWIE - wyszukiwarka dla pacjentów