sobota, 27 marca 2010

Nowe wskazania dotyczące oceny świeżego bólu w klatce piersiowej

W marcu 2010 roku National Institute for Clinical Excellence (NICE) opublikował nowe wskazówki dla lekarzy rodzinnych i pielęgniarek/pielęgniarzy mające na celu redukcję ryzyka zawału serca poprzez lepszą ocenę świeżego bólu w klatce piersiowej.

Najważniejsze zmiany:
 1. OSTRY BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ
 • Wykonaj najszybciej jak to możliwe 12-odprowadzeniowe EKG spoczynkowe; jeśli kierujesz pacjenta do szpitala - postaraj się by EKG dotarło tam przed pacjentem. Zapis EKG i jego przesyłanie nie może opóźniać transportu chorego
 • Nie wykluczaj ostrego zespołu wieńcowego (ACS) u osób z normalnym wynikiem spoczynkowego, 12-odprowadzeniowego EKG
 • Nie podawaj rutynowo tlenu lecz raczej monitoruj saturację przy użyciu pulsoksymetru najszybciej jak to możliwe, idealnie jeszcze przed przewiezieniem pacjenta do szpitala
  Podaj tlen tylko pacjentom:
  • z SpO2 <>
  • z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (COPD), u których istnieje ryzyko niewydolności oddechowej spowodowanej kwasicą oddechową; do momentu w którym będzie można wykonać badanie gazometryczne krwi, staraj się utrzymać SpO2 na poziomie 88%-92%
 • Nie dokonuj oceny ostrego zespołu wieńcowego dla konkretnej grupy etnicznej. Nie ma większych różnic w zakresie objawów ostrego zespołu wieńcowego w poszczególnych grupach etnicznych.

2. STABILNY BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ

Diagnozuj stabilną dusznicę bolesną (dławicę) na podstawie JEDNEGO z poniższych:
 • sama ocena kliniczna LUB
 • ocena kliniczna PLUS test diagnostyczny (anatomiczny dla wykrycia obstrukcyjnej choroby tętnicy wieńcowej (OCAD) i/lub czynnościowy dla wykrycia niedokrwienia serca mięśniowego)
 • Jeśli na podstawie oceny klinicznej pacjent ma cechy typowej dusznicy z 90% prawdopodobieństwem choroby tętnicy wieńcowej (CAD) dalsza diagnostyka nie jest konieczna. Postępuj jak w przypadku dusznicy.

Kliknij na tabelkę aby ją powiększyć


 • Możesz wykluczyć stabilną dusznicę jeśli ból nie jest pochodzenia dusznicowego, chyba że masz podejrzenia kliniczne wsparte wywiadem i czynnikami ryzyka.
  Wystąpienie stabilnej anginy jest wątpliwe także gdy ból jest:
  - ciągły lub bardzo przedłużający się I/LUB
  - niezwiązany z aktywnością/czynnością I/LUB
  - spowodowany wdechem I/LUB
  - skojarzony z zawrotami głowy, kołataniem serca, uczuciem mrowienia lub utrudnionym przełykaniem
 • Rozważ czy istnieją inne możliwe przyczyny bólu w klatce piersiowej (bóle żołądkowo-jelitowe lub bóle mięśniowo - szkieletowe)
 • W przypadku osób u których nie potwierdzono choroby tętnicy wieńcowej (CAD) oraz u których stabilna dusznica nie może być zdiagnozowana lub wykluczona w oparciu o samą ocenę kliniczną należy oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia CAD.
  - prawdopodobieństwo CAD 61% 90% - zaproponuj inwazyjną angiografię wieńcową jako pierwsze badanie
  - prawdopodobieństwo CAD 30% - 60% - zaproponuj obrazowe badanie czynnościowe jako pierwsze badanie
  - prawdopodobieństwo CAD 10% - 29% - zaproponuj badanie tomograficzne w kierunku obecności wapnia wieńcowego, jako pierwsze badanie
 • nie wykonuj EKG wysiłkowego by diagnozować lub wykluczyć stabilną dusznicę u osób bez CAD w historii i w wywiadzie


Skrót na podstawie pełnego materiału dostępnego TUTAJ opracował Artur Sołtysiak.

Zapraszam na moją stronę internetową poświęconą Evidence Based Nursing Practice.

2 komentarze:

Lukasz pisze...

To są spore zmiany, a jak uważacie, są korzystniejsze od poprzednich rozwiazań?

Artur Sołtysiak pisze...

Oczywiście że tak. Przypominam że ten artykuł pochodzi z 2010 roku. Cały czas spływają krytyczne uwagi a we wrześniu 2016 nastąpi kolejna rewizja zaleceń. Wszelkie zmiany pojawią się na stronie internetowej nice.org.uk

Wyszukiwarka EBM - wyszukiwarka dla specjalistów: pielęgniarek i lekarzy

TWOJE ZDROWIE - wyszukiwarka dla pacjentów