wtorek, 29 lipca 2008

Statyny powiązane z mniejszym ubytkiem zdolności poznawczych. — Joel M. Gore, MD Published in Journal Watch Cardiology July 28, 2008

Osoby w podeszłym wieku otrzymujące statyny mają niższy współczynnik występowania ubytków zdolności poznawczych niż osoby nie otrzymujące statyn - wynika z perspektywicznego, obserwacyjnego badania kohortowego (Prospective Observational Study in Neurology).
Naukowcy obserwowali przez 5 lat grupę populacji pod kątem przepisanych leków i corocznie dokonywali oceny ich zdolności poznawczych. W grupie znalazły się 1674 osoby powyżej 60 roku życia pochodzenia amerykańsko-meksykańskiego z czego 452 osoby (27%) otrzymywały w pewnym okresie badania statyny.
Pod koniec badania, okazało się, że wśród osób przyjmujących statyny możliwość rozwoju demencji lub upośledzenia poznawczego bez demencji (CIND) była niższa o połowę w porównaniu z innymi osobami w grupie.
Autorzy zwracają uwagę, iż nie było dotąd żadnych pierwotnych badań dotyczących profilaktycznego stosowania statyn w demencji. Joel M. Gore na łamach Journal Watch Cardiology twierdzi, że takie badania są konieczne "zanim statyny będą mogły być powszechnie stosowane jako środek zapobiegający ubytkom czynności poznawczych".

autor: Cramer C et al. Use of statins and incidence of dementia and cognitive impairment without dementia in a cohort study. Neurology 2008 Jul 29; 71:344.
podsumowanie/tłumaczenie: Artur Sołtysiak, RGN

Brak komentarzy:

Wyszukiwarka EBM - wyszukiwarka dla specjalistów: pielęgniarek i lekarzy

TWOJE ZDROWIE - wyszukiwarka dla pacjentów